Participatie

Hoe werkt het participatieproces?

Om een ontwikkeling mogelijk te maken op deze locatie dient een bestemmingswijziging plaats te vinden. Op dit moment zitten wij in de voorbereidende fase. We hebben een eerste plankaart voor het gebied ontwikkeld, hieronder te downloaden. Op maandag 19 september 2022 heeft de eerste informatieavond plaatsgevonden. Deze plankaart wordt uitgewerkt tot een stedenbouwkundigplan waarin de ruimtelijke en functionele uitgangspunten zijn verwerkt. Ook de reacties die we hebben gekregen op de informatiebijeenkomst met omwonenden wordt nog verwerkt. Het stedenbouwkundigplan vormt de basis voor het aanvragen van de bestemmingsplanwijziging. Wanneer het nieuwe bestemmingsplan is vastgesteld wordt de omgevingsvergunning aangevraagd, waarna wordt gestart met de verkoop en de uitvoering.

 

Informatiebijeenkomsten

Wij vinden het belangrijk om omwonenden bij de planvorming te betrekken en hen om input te vragen. We organiseren daarom een aantal informatiebijeenkomsten.

Bijeenkomst 1

De eerste bijeenkomst heeft plaatsgevonden op maandag 19 september 2022. Op deze avond hebben we een toelichting gegeven op de huidige plannen en was er voor omwonenden ruimte voor vragen en input. De presentatie en de plankaart die op deze bijeenkomst zijn getoond vind je hieronder. Daarbij vind je het verslag van de bijeenkomst.

 

Bijeenkomst 2

De tweede bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 2 november 2022. Op deze participatieavond lag de nadruk op de inrichting van de groenstrook naast de Kagertocht en de locatie van de brug over de Kagertocht. In de presentatie is teruggekomen op vragen die tijdens de eerste bijeenkomst zijn gesteld en is het plan kort toegelicht. De presentatie en het verslag van deze avond vind je hieronder.

Vervolg

Timpaan en haar projectpartners werken op dit moment aan een wijzigingsplan, om in te dienen bij de gemeente. Zodra deze gereed is zullen wij de omwonenden kunnen uitnodigen voor de derde buurtbijeenkomst. De omwonenden krijgen dan een update over de ontwikkelingen en over de wijze waarop zij verder worden betrokken bij de planvorming.

Contact

Mocht je vragen hebben kun je deze mailen naar kruisweg-boslaan@timpaan.nl, met daarin jouw naam en adres.