Participatie

Hoe werkt het participatieproces?

Om een ontwikkeling mogelijk te maken op deze locatie dient een bestemmingswijziging plaats te vinden. Op dit moment zitten wij in de voorbereidende fase. We hebben een eerste plankaart voor het gebied ontwikkeld, hieronder te downloaden. Op maandag 19 september 2022 heeft de eerste informatieavond plaatsgevonden. Deze plankaart wordt uitgewerkt tot een stedenbouwkundigplan waarin de ruimtelijke en functionele uitgangspunten zijn verwerkt. Ook de reacties die we hebben gekregen op de informatiebijeenkomst met omwonenden wordt nog verwerkt. Het stedenbouwkundigplan vormt de basis voor het aanvragen van de bestemmingsplanwijziging. Wanneer het nieuwe bestemmingsplan is vastgesteld wordt de omgevingsvergunning aangevraagd, waarna wordt gestart met de verkoop en de uitvoering.

 

Informatiebijeenkomsten

Wij vinden het belangrijk om omwonenden bij de planvorming te betrekken en hen om input te vragen. We organiseren daarom een aantal informatiebijeenkomsten.

Bijeenkomst 1: presenteren voorlopige plannen

De eerste bijeenkomst heeft plaatsgevonden op maandag 19 september 2022. Op deze avond hebben we een toelichting gegeven op de huidige plannen en was er voor omwonenden ruimte voor vragen en input. De presentatie en de plankaart die op deze bijeenkomst zijn getoond vind je hier:

Bijeenkomst 2: informatie volgt nog

Binnenkort wordt de tweede informatieavond georganiseerd.