Klik hier om je aan te melden voor de nieuwsbrief.

Herontwikkeling locatie Kruisweg-Boslaan te Hoofddorp

Zoals je wellicht al weet, hebben wij - Timpaan - het terrein bij de kruising van de Boslaan en de Kruisweg te Hoofddorp aangekocht met de intentie om hier woningen te ontwikkelen.
Middels deze website stellen wij je op de hoogte van de voortgang van onze plannen.

Op het aangewezen terrein, dat momenteel wordt gebruikt door meerdere bedrijven, willen we 83 woningen realiseren. Het zal gaan om verschillende typen rijwoningen, stadswoningen en appartementen, waar momenteel veel vraag naar is. Op dit moment zitten wij in de voorbereidende fase. We hebben een voorlopige plankaart voor het gebied ontwikkeld, deze vind je hieronder.

Concept stedenbouwkundig ontwerp

Op deze website vind je het concept stedenbouwkundig ontwerp voor het project ‘Kruisweg-Boslaan’. De locatie ligt op een bijzondere plek op de hoek van de Kruisweg en Boslaan, vlakbij het centrum van Hoofddorp, naast het stadspark en de oude burgemeesterswoning. Wat op dit moment nog een gebied met loodsen en bedrijfsruimten is, wordt omgevormd tot een woongebied.

In dit concept stedenbouwkundig ontwerp omschrijven we hoe we van dit gebied een aantrekkelijk woongebied kunnen maken. Dat doen we binnen de kaders die gesteld zijn door de gemeente Haarlemmermeer.

Bijeenkomsten voor omwonenden

Op deze website vind je alvast een eerste impressie van hoe het gebied kan worden. Om je een beter beeld van ons plan te geven en te horen hoe je erover denkt, vertellen we je graag meer tijdens de informatieavonden die wij gaan organiseren. Wij vinden het namelijk belangrijk om jou, als omwonende, bij deze planvorming te betrekken. Omwonenden worden hiervoor uitgenodigd.

Meld je vrijblijvend aan als je belangstelling hebt voor een woning in Le Jardin

La Jardin is een ontwikkeling van Timpaan. Heb je vragen over Le Jardin? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Via onderstaand formulier kun je jouw interesse aangeven in Le Jardin.
Via nieuwsbrieven houden we je op de hoogte. Uiteraard geheel vrijblijvend.